• English
  • ไทย
  • Русский
  • English
  • ไทย
  • Русский
Phone: +66951459712, +66648487303, (Viber, Line, WhatsApp), E-mail: [email protected]
1062

ห้องสตูดิโอ

พื้นที่ 290 ตารางฟุต (27 ตารางเมตร)

ราคา เริ่ม 1,550,000 บาท

1064

ห้อง 1 ห้องนอน

พื้นที่ จาก 365 ตารางฟุต (34 ตารางเมตร) ถึง 409 ตารางฟุต (38 ตารางเมตร)

ราคา เริ่ม 1,899,000 บาท

1063

ห้อง 2 ห้องนอน

พื้นที่ 764 ตารางฟุต (71 ตารางเมตร)

ราคา เริ่ม 3,899,000 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงิน

บริษัท G&R Development ได้เสนอโครงการ Solaris ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของพัทยา เสนอเงื่อนไขที่น่าสนใจการซื้ออพาร์ทเมนต์ไว้ดังนี้

  • การชำระด้วยเงินจะทำให้ผู้ผลิตมั่นใจว่าผู้ซื้อยอมและสนใจในการซื้อโครงการนี้จริงๆ แค่ 50,000 บาทต่อยูนิตใดๆ ในอาคารนี้ ทันทีที่ชำระเงิน ฝ่ายกฎหมายของทางที่ทำการจะพร้อมที่จะเตรียมเอกสารเกี่ยวกันกับการเป็นเจ้าของห้องนั้นๆ;
  • และการเข้าถึงเฉพาะบุคคลต่อการเป็นลูกบ้านในอนาคตจะพบกับมาตรของโครงการ ผู้จัดการฝ่ายขายของดครงการ Solaris จะคำนวณ ประสานและพัฒนาตารางการคืนเงินเฉพาะตัวที่จะพิจารณาว่าเป็นความสะดวกและสามารถจ่ายได้สำหรับคนที่ซื้ออพาร์ทเมนต์ของผู้ซื้อ;
  • ผู้ซื้อทุกคนจะมีโอกาสเข้ามาอยู่ในอพาร์ทเมนต์ทันที เขาหรือเธอจะได้รับกุญแจหลังจากชำระเงินเกิน 50% ของราคาอพาร์ทเมนต์;
  • นอกจากการซื้ออพาร์ทเมนต์ ผู้อาศัยในอนาคตสามารถซื้อแพ็คเกจการออกแบบ ซึ่งผู้อาศัยสามารถเลือกการออกแบบอพาร์ทเมนต์ 1 อย่างและสามารถตกแต่งพื้นที่ด้วยตนเอง;
  • เพราะความยากลำบากในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การลงทุนทางการเงินในอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลกำไรที่ดี เศรษฐกิจไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทไทย มีความผันผวนคงที่กับเงินดอลล่าร์สหรัฐและยูโร อย่างไรก็ดี อพาร์ทเมนต์ Solaris จะสร้างรายได้จากการเช่า10% ต่อปีถ้าเจ้าของตัดสินใจจะเช่า