• English
  • ไทย
  • Русский
  • English
  • ไทย
  • Русский
Phone: +66951459712, +66648487303, (Viber, Line, WhatsApp), E-mail: [email protected]
 
0ชั้น
0คอมฟอร์เทเบิ้ล อพาร์ทเมนต์
0พื้นที่ของที่ดิน
0พื้นที่การก่อสร้าง
จ่ายงวดแรก 50,000 บาท!

สำหรับการจอง แค่ 50,000 บาทเท่านั้น และหลังจากนั้น เราจะทำการเตรียมเอกสารและทำให้เป็นทางการ

การจ่ายรายเดือนเป็นงวดเฉพาะราย

การจ่ายรายเดือนเป็นงวดเฉพาะรายจะถูกคำนวณจากหลักความสามารถของคุณและความต้องการ

แพ็คเกจบริการการออกแบบ

คุณเลือกแพ็คเกจเครื่องใช้ในบ้านได้หลายแบบตามการนำเนอของช่างออกแบบของเรา

รับสิทธิเมื่อจ่าย 50% ขึ้นไป

การจ่ายรายเดือนเป็นงวดและการจ่ายทั้งหมดรวม 50% ของราคาของอพาร์ทเมนต์จะได้รับกุญแจ

ถึง 10% ของค่าเช่า

อาจต้องปล่อยออกมา

โครงการสร้างด้วยเงินบริษัท 100%

โครงการ Solaris Condominium สร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้เงินยืมใดๆ โครงการถูกสร้างจากงบประมาณ